Byte av efternamn – Så här gör du

Byte av efternamn vid giftermål

Makars efternamn

När det gäller makars efternamn stadgar den nya namnlagen följande: Makar skall senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn de skall bära. Vill de ha ett gemensamt namn, kan de välja antingen mannens eller kvinnans namn. De kan också behålla sina namn från tiden före äktenskapet.

Barns efternamn

När det gäller barns efternamn, så får de automatiskt föräldrarnas efternamn om dessa har samma namn. I annat fall måste föräldrarna inom de tre månader anmäla vilket namn barnet skall ha. Görs ingen anmälan får barnet moderns namn. När det gäller helsyskon i samma familj får de alla samma efternamn.

Mellannamn

Om föräldrarna har olika efternamn och barnet får den ena förälderns namn, kan det få den andra förälderns namn som mellannamn.

Byte av föräldrars efternamn

För att byta till ett efternamn som någon av föräldrarna bär eller hade som ogift, räcker en anmälan till pastorsexpeditionen. Observera dock att den som vill byta till ett namn som en förälder fått genom äktenskap med någon annan, måste den senare ge sitt tillstånd.

Återtagande av namn

En kvinna som gift om sig eller skilt sig kan återta sitt flicknamn eller ta en tidigare makes namn, om han godkänner detta. Även i andra fall är det möjligt att återta ett namn.


4.50 avg. rating (86% score) - 2 votes
Vi blir glada om du delar:

Lämna en kommentar

css.php