Ett barns psykiska utveckling från nyfödd till 1 år

Det nyfödda barnet upplever sensationer genom öronen, munnen, huden, ögonen och infrån den egna kroppen. Barnet kan ännu inte tolka intrycken och blir rädd vid hastiga och hårda ljud och snabba lägesförändringar. Barnet blir lugnt av hudkontakt, hjärtljud, vaggande och lugna mänskliga röster, framförallt kvinnliga. Både mamman och pappan är viktiga för barnets psykiska utveckling. … Läs mer

css.php